Uwaga

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Dziecko w 8 tygodniuDuchową adopcję podejmuje się zwyczajowo w uroczystość Zwiastowania Pańskiego na czas do Bożego Narodzenia.

Duchowa adopcja dziecka poczętego - na czym polega?

Duchowa adopcja to dziewięciomiesięczne zobowiązanie się do codziennej modlitwy za poczęte i zagrożone aborcją dziecko. W ramach codziennej modlitwy odmawia się dziesiątkę różańca wraz z modlitwą w intencji dziecka poczętego. Na ogół zobowiązanie podejmuje się w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego i wtedy trwa ono do Bożego Narodzenia. Każdy obejmuje modlitwą tylko jedno dziecko, które to, wie jedynie Pan Bóg. Do modlitwy w intencji dziecka poczętego można dołączyć jakieś postanowienie: np. podjęcie jakiegoś dobrego postępowania w odniesieniu do bliskich, zobowiązanie się do comiesięcznej spowiedzi, zerwanie z jakimś grzechem, pomoc potrzebującym, adorację Najświętszego Sakramentu...

Dziecko poczęteModlitwa w intencji dziecka poczętego

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu  – proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałam, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady.
Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby pozostawili je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś.
Amen

Formuła przyrzeczenia Duchowej Adopcji

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, (ja, ....................) postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia dzisiejszego biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.

Postanawiam:

  • odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego
  • codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca
  • przyjąć nadto (nieobowiązkowo) postanowienia...

Prymas Tysiąclecia, Matka Teresa i bł. Ojciec Święty Jan Paweł II

"Zmalała cena rodzących się Polaków! Gdy przegląda się pisma, zastanawia dziwny styl prasy, która napada bezmyślnie jak na największych wrogów na tych, którzy chcieliby wydać po Bożemu na świat kształtujące się życie i uszanować prawo do życia."
Stefan Kardynał Wyszyński, styczeń, 1960 rok.

"Największym zagrożeniem dla pokoju jest aborcja. Jeśli matka może zabić swoje dziecko, cóż powstrzyma ciebie i mnie, żebyśmy nie pozabijali się nawzajem?" - Matka Teresa z Kalkuty, odbierając Pokojową Nagrodę Nobla, 1979 rok

„Brońcie dalej życia! Jest to wasz wielki wkład w budowanie cywilizacji miłości. Niech szeregi obrońców życia, wciąż rosną. Nie traćcie otuchy. To jest wielkie posłannictwo i misja, jakie Opatrzność wam powierzyła. Niech Bóg, od którego pochodzi wszelkie dobro, błogosławi wam !” - powiedział Ojciec Święty Jan Paweł II, Kalisz 1979 rok, słowo skierowane do obrońców życia.

"W dziele obrony życia potrzeba różnorakich inicjatyw: obywatelskich, edukacyjnych. Jednak ich fundamentem zawsze będzie modlitwa. Dlatego dziękuję tym wszystkim, którzy każdego roku 25 marca podejmują Duchową Adopcję Dziecka Poczętego, ratując jedno dziecko zagrożone aborcją. " - Ojciec Święty Jan Paweł II, Nowy Targ 1979 rok.

Jasnogórskie Śluby Narodu

Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady. Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek Betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym. 
Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca Wszelkiego Życia i za najcenniejszy skarb Narodu.  - fragment Jasnogórskich Ślubów Narodu, Częstochowa 1956 rok. 
Pełny tekst Ślubów 

 

Czy wiesz że:

  • W Europie (dokładnie w państwach Unii Europejskiej)
    co 26 sekund zabija się jedno poczęte życie?
  • Podczas II wojny światowej, w wyniku działań wojennych oraz eksterminacji ludności cywilnej, był zabijany jeden obywatel Rzeczypospolitej Polskiej średnio co 30 sekund!
  • 40 faktów za życiem