Uwaga

Miłość Małżeństwo Rodzina

Mama, Tata i Dzieci

Mama, Tata i Dzieci - europejska inicjatywa obywatelska w obronie Małżeństwa i Rodziny. Czy taka inicjatywa jest potrzebna -  wystarczy spojrzeć na wyniki Danii, żeby się przekonać: już 47 osób, (słownie: czterdzieści siedem osób!!! {a może tam nie ma internetu}) i to przez pół roku!!! poparło w tym kraju wymienioną inicjatywę, gdy w tym samym czasie w Polsce niemal 40 tysięcy. Polacy, jak widać nie mają wątpliwości z czego składa się Rodzina, w przeciwieństwie do Obywateli innych Państw Unii Europejskiej.

Więcej na stronie inicjatywy

patrz też na  www.mamatataidzieci.pl

Link do aktywnego wykresu

Mama, Tata i Dzieci - Europejska Inicjatywa Obywatelska w obronie Małżeństwa i Rodziny

Ruszyła zbiórka podpisów pod europejską inicjatywą obywatelską Mama, Tata i Dzieci

 Ruszyła zbiórka podpisów pod europejską inicjatywą obywatelską Mama, Tata i Dzieci

Mama, Tata i Dzieci

W kwietniu w całej Europie ruszyła elektroniczna zbiórka podpisów pod Europejską Inicjatywą Obywatelską (EIO) Mama, Tata i Dzieci. Inicjatywa, odwołując się do zasady subsydiarności, ma na celu zdefiniowanie małżeństwa i rodziny na potrzeby dokumentów unijnych. Inicjatywę wspiera Instytutu Ordo Iuris, który zapewnia jej również europejską infrastrukturę, łącznie z przeprowadzeniem procedury certyfikacyjnej prowadzonej przez polskie władze. 

Nowa Europejska Inicjatywa Obywatelska Mama, Tata i Dzieci została zgłoszona Komisji Europejskiej w dniu 11 grudnia 2015 r. Jest to obywatelska odpowiedź na zwiększającą się dowolność Unii Europejskiej w kształtowaniu pojęć małżeństwa i rodziny we wspólnotowych aktach prawnych. Projekt, jeszcze przed rejestracją spotkał się z nieprzychylną opinią Komisji Europejskiej. 

Inicjatywa Mama, Tata i Dzieci dąży do tego, by UE przyjęła definicję małżeństwa i rodziny, które zastosowane byłyby we wszystkich unijnych aktach prawnych. Pozostawia ona jednocześnie swobodę kształtowania regulacji prawnych dotyczących małżeństwa i rodziny w sferze kompetencji Państw Członkowskich.

Projekt rozporządzenia przedstawiony w ramach inicjatywy przewiduje, że małżeństwo to związek jednego mężczyzny i jednej kobiety, a słowo rodzina obejmuje małżonków, potomstwo osoby i/lub małżonka oraz bezpośrednich krewnych w linii wstępnej osoby lub małżonka. Definicje te dają wyraz temu, co łączy porządki prawne wszystkich Państw Członkowskich. W konsekwencji, będą one w stanie samodzielnie zapewnić poszanowanie artykułu 9 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Zgodnie z ramami prawnymi mechanizmu europejskiej inicjatywy obywatelskiej, konieczne jest pozyskanie minimum miliona głosów poparcia w ciągu 12 miesięcy. Podpisy muszą zostać zebrane w co najmniej jednej czwartej Państw Członkowskich, z zastrzeżeniem minimalnej kwoty przypadającej na dane państwo.

źródło PCH24.pl