Uwaga

Miłość Małżeństwo Rodzina

Rodzina Bogiem silna - Wanda Półtawska

Kościół jako wychowawca

W adwencie Kościół nawołuje wraz z Janem Chrzcicielem „prostujcie ścieżki Pańskie”. W toku życia ludzie w różny sposób zbaczają z prostej drogi wiodącej do zbawienia. Pojawiają się nowe atrakcyjne bożki i rośnie ludzka ciekawość i odkrywczość. Świat ukazuje się pod coraz innym kątem, powstaje pomieszanie pojęć. Kościół, stojący na straży zbawienia ludzkości, czujny na to, co się dzieje rysuje dodatkowe drogowskazy; choć, prawdę mówiąc, w Dziesięciu Przykazaniach zamyka się wszystko. Ale odpowiadając na potrzeby świata Urząd Nauczycielski Kościoła dodatkowo objaśnia ludziom, daje wskazówki.

W przedmiocie, o który nam tu chodzi, o rodzinie, jest wiele dokumentów Kościoła, które mogą małżonkom pomóc w rozstrzygnięciu bardziej skomplikowanych problemów. W odniesieniu do płciowości dokument „Persona humana” jasno podaje, że dewiacje takie, jak samogwałt, homoseksualizm są grzechem. W dokumencie „Donum vitae” o szacunku dla rodzącego się życia. Kościół jasno stwierdza, że człowiek jest osobą ludzką od chwili poczęcia i nie wolno manipulować życiem dziecka, a także, że człowiek ma prawo do naturalnej śmierci. Jan Paweł II, który przez całe swe życie kapłańskie zabiegał o świętość miłości mężczyzny i kobiety, oprócz swoich dzieł filozoficznych „Miłość i odpowiedzialność”, „Osoba i czyn”, „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich” wydał piękne teksty, które są za mało znane i czytane; dla chłopców i mężczyzn encyklika o św. Józefie „Redemptoris custos”; dla kobiet, w roku poświęconym kobiecie, wydał List na Nowy Rok „O roli wychowawczej kobiety”, List na Wielki Czwartek „Kapłan i kobieta”, encyklikę o godności kobiety „Mulieris dignitatem”, o Matce Boskiej dla kobiet do naśladowania encyklikę „Redemptoris Mater”. Dla małżonków razem adhortację apostolską „Familiaris consortio”, „List do rodzin”, „List do dzieci”, encyklikę „Evangelium vitae”. W tych dokumentach zawarte są jasne wskazówki. Tylko... trzeba, żeby się znalazły w każdym domu.