Uwaga

Pomoc rodzinie Rolbieckich

Pomagamy rodzinie Rolbieckich z Trzebuni, której dom został doszczętnie zniszczony podczas wichury.

Zebraliśmy 2870 PLN. Uruchomione zostało subkonto na które można wpłacać darowizny na rzecz tej rodziny.

Informacje na ten temat i numer subkonta na ulotkach wyłożonych na stoliku przy prasie.

 


Domowy Kościół u Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu

W parafii p.w. Zwiastowania Pańskiego działa wspólnota Domowego Kościoła- gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie. Jest to grupa małżeństw chcących razem dążyć do świętości, pomagając sobie wzajemnie.
W tym celu małżeństwa spotykają się raz w miesiącu w tzw. kręgu czyli grupie doskonalących się duchowo osób wraz z kapłanem, zwanym moderatorem, w domu jednego z małżeństw. Spotkanie składa się z trzech części: towarzyskiej, zwanej „dzielenie się życiem”, modlitewnej oraz formacyjnej i trwa do trzech godzin.
U nas w parafii funkcjonują dwie takie grupy- kręgi. Jeden złożony z pięciu małżeństw, ze stażem dwudziestu lat w Domowym Kościele, drugi złożony z siedmiu małżeństw ze stażem półtora roku. Moderatorem obu jest ks. proboszcz naszej parafii Robert Korbik. Krąg „stary”, ale tylko stażem, pochodzi z parafii Bogurodzicy na Żegrzu. Pracę formacyjną w ciągu roku opiera na materiałach zawartych w czasopiśmie „Domowy Kościół. List do wspólnot rodzinnych”. Animatorami czyli parą prowadzącą spotkania są Marysia i Stasiu. Natomiast krąg „młody” powstał już na terenie naszej parafii. Jest obecnie na etapie poznawania zasad ruchu, małżeńskich i rodzinnych zobowiązań oraz zawiązywania przyjacielskich więzi. Jego animatorami, tzw. parą pilotującą, są Lidka i Michał z parafii Maryi Bogurodzicy na Żegrzu. więcej o Domowym Kościele


8 lat Zwiastowania

Nasza Rodzina Parafialna istnieje już OSIEM lat. Z roku na rok wiele przybywa - Parafianie (świeżo narodzeni oraz napływowi), ławki w kościele, miejsca w kościele też (obecnie nawet będziemy wykorzystywać miejsce przed kościołem), przybywa miejsc do parkowania (ostatnio dzięki Panu Mirkowi), ponadto przybyło trochę grup duszpasterskich, a także Mszy Świętych niedzielnych, głośników, śpiewającej Młodzieży podczas wieczornej, przybywają też intencje z parafii i ze świata, rok rocznie jest więcej chrztów, ślubów i Pierwszych Komunii Świętych, wydłużyła się trasa procesji na Boże Ciało i doszła Droga Krzyżowa w terenie. No i przybyło też troszeczkę obowiązków Proboszczowi i Kustoszowi Sanktuarium zarazem - księdzu Robertowi Korbikowi.

FOTO z festynu urodzinowego - tutaj w albumie.

Dalej - poczuj też atmosferę naszego świętowania. - miłego oglądania i słuchania (youtube).

 

Boże Ciało

Już tradycyjnie nasza parafialna procesja doszła aż do Atanera.
Można powspominać uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa przeglądając album z fotkami - miłego oglądania!

Stegny - dofinansowanie z Miasta

Informujemy uprzejmie, że wakacyjny wyjazd dla dzieci i młodzieży do Stegny, w okresie od 24 do 30 czerwca br., zorganizowany przez naszą Parafię  jest dofinansowany ze środków pozostających w dyspozycji  Rady Osiedla Ławica w ramach budżetu Jednostki Pomocniczej Miasta Poznania. Kwota dofinansowania wynosi 10 tys. złotych.
W imieniu dzieci i młodzieży mogących dzięki dofinansowaniu skorzystać wakacyjnego wypoczynku, dziękujemy z całego serca!

Święto Młodych w Gostyniu

ZAPROSZENIE
na Święto młodych w Gostyniu

Zapraszam wszystkich młodych, duszpasterzy, katechetów i ludzi dobrej woli na spotkanie zwane Paradiso, czyli Raj organizowane przez Duszpasterstwo Młodych Archidiecezji Poznańskiej Jordan oraz księży filipinów z Gostynia.

Wydarzenie to będzie miało miejsce w dniach od 26 do 30 czerwca 2017 roku. Głównym tematem spotkania będzie niesienie młodym podstawowych prawd wiary. Obecni na wydarzeniu biskupi będą głosili młodym słowo Boże i odpowiadali na pytania. W programie znajdą się różnego rodzaju warsztaty i konferencje a także koncerty w wykonaniu znanych zespołów, między innymi będzie można usłyszeć Trzecią Godzinę Dnia (TGD), Soudarion i Dobromira Makowskiego. Centralnym punktem każdego dnia będzie Eucharystia. Uczestnicy będą mogli także Adorować Najświętszy Sakrament oraz skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania.

Modlitwie wiernych, zwłaszcza chorych i cierpiących polecam sprawę udziału młodych w ich święcie oraz proszę Boga o obfitość darów Ducha Świętego dla prowadzących i uczestników przez wstawiennictwo Matki Bożej, która jest Gwiazdą Nowej Ewangelizacji.

Wszystkim umiłowanym Archidiecezjanom z serca błogosławię

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański

Szkoła Katechistów - zapisy

Do Szkoły Katechistów Archidiecezji Poznańskiej, na rok 2017/2018 można się zgłaszać poprzez eFormularz:

 • Warunkiem przyjęcia do Szkoły Katechistów jest zgoda i pozytywna opinia Księdza Proboszcza oraz złożenie we wrześniu 2017 roku wskazanych dokumentów. Szczegółowe informacje na ten temat są zamieszczone na stronie internetowej www.katecheza.pl. Można je także uzyskać pisząc na adres
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu 603 624 952.
 • Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona warunkiem przyjęcia do Szkoły Katechistów jest wcześniejsze zgłoszenie drogą internetową poprzez eFormularz.

 Zgłoszenia we wrześniu 2017 roku będą możliwe  jedynie wtedy, będą jeszcze wolne miejsca. 

WE WRZEŚNIU 2017 ROKU NALEŻY DOSTARCZYĆ DO SEKRETARIATU SZKOŁY KOMPLET DOKUMENTÓW w postaci:

 1. Wypełnionego kwestionariusza (do pobrania także w sekretariacie szkoły).
 2. Pozytywnej opinii Proboszcza parafii, z której pochodzi kandydat.
 3. Dwóch zdjęć legitymacyjnych.
 4. Dokonanie opłaty za pierwszy etap formacji 

ODPŁATNOŚĆ:

 1. Za I etap formacji /od października 2017 r. do czerwca 2018 r./ - 200 zł
 2. Za rekolekcje weekendowe w Morasku -  ok. 140 zł. Wpłata w dniu rozpoczęcia rekolekcji.
 3. Za II etap formacji /od października 2018 do grudnia 2018 r. / - 50 zł.

Płatne na  pierwszym zjeździe drugiego etapu formacji. 

SEKRETARIAT SZKOŁY
we wrześniu dla interesantów czynny
wtorek i czwartek 15.00-18.00
Budynek A, Wydział Teologiczny UAM, pok. 221, II piętro. Telefon kontaktowy: 603 624 952
FORMACJA W SZKOLE KATECHISTÓW 

I ETAP

Zajęcia formacyjne -  12 zjazdów od końca września br. do czerwca kolejnego roku (pierwszy zjazd będzie
30 września 2017 r.). Wykłady odbywać się będą w soboty, w wyznaczonych terminach, od godz. 10.00 do 16.30 w Auli A, budynku A, Wydziału Teologicznego UAM przy ul. Wieżowej 2/4. W ramach spotkań jest przewidziana Msza św. z konferencją w kaplicy Wydziału Teologicznego. Terminy zjazdów zostaną udostępnione na stronie internetowej www.katecheza.pl.

W CZASIE TEGO ETAPU FORMACJI PRZEWIDZIANE JEST TAKŻE ODBYCIE HOSPITACJI KATECHEZ DLA DOROSŁYCH W WYBRANYCH PARAFIACH. 

II ETAP

Zajęcia formacyjne - 3 zjazdy od października  do grudnia następnego roku.

W CZASIE TEGO ETAPU FORMACJI PRZEWIDZIANE JEST TAKŻE ODBYCIE STAŻU POLEGAJĄCEGO NA PRZEPROWADZENIU KATECHEZ DLA DOROSŁYCH W MACIERZYSTYCH PARAFIACH KANDYDATÓW NA KATECHISTÓW.

III. REKOLEKCJE weekendowe dla kandydatów na katechistów

Trzydniowe zamknięte rekolekcje odbędą się w Domu Rekolekcyjnym św. Józefa w Morasku w dniach 08-10 grudnia 2017 roku. 

ks. prof. dr hab. Jacek Hadryś
Dyrektor Szkoły Katechistów
Archidiecezji Poznańskiej