Uwaga

Dekret: duszpasterstwo w czasach pandemii

W związku z nowymi obostrzeniami sanitarnymi dotyczącymi przebywania osób w świątyni (1 osoba na 4 m kw w strefie żółtej i 1 osoba na 7 m kw w strefie czerwonej), Arcybiskup Metropolita Poznański udzielił 15 października wszystkim wiernym Archidiecezji Poznańskiej oraz wiernym przebywającym na terenie Archidiecezji Poznańskiej dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane do czasu zniesienia ograniczeń.

cały Dekret


 

 

Koncert muzyki klasycznej

PROGRAM KONCERTU MUZYKI KLASYCZNEJ

Niedziela – 11 października 2020 roku – godz. 19:30

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

  • Toccata d-moll, BWV 565
  • Pedal Exercitium, BWV 598

Karolina Żuk-Licheniak - organy

Johann Jacob Froberger (1616-1667)

  • Toccata d-moll, FbWV 102

Kamil Lis - klawesyn

J. S. Bach

  • Largo z Koncertu Skrzypcowego BWV 1056

Marta Lis - skrzypce
Kamil Lis - klawesyn

J. J. Froberger

  • Toccata a-moll, FbWV 112

Kamil Lis - klawesyn

J. S. Bach

  • Aria z Suity D-dur, BWV 1068

Marta Lis - skrzypce
Kamil Lis - klawesyn

Henryk Wieniawski (1835-1880)

  • Kaprys, op. 10 nr 7

Marta Lis - skrzypce

Nicolaus Bruhns (1665-1697)

  • Preludium e-moll "wielkie"

Kamil Lis - organy

Prowadzenie koncertu – Antoni Hoffmann


 

 

Dekret dotyczący duszpasterstwa po zniesieniu limitów uczestników liturgii

W związku ze zniesieniem z dniem 30 maja br. limitu uczestników zgromadzeń religijnych oraz z aktualną sytuacją epidemiologiczną, zmianom ulegają poniższe zasady dotyczące duszpasterstwa. Poza sprawami uwzględnionymi w niniejszym dekrecie, nadal obowiązują regulacje zawarte w wydanych dla Archidiecezji Poznańskiej poprzednich aktach prawnych.

1.  Udział w liturgii

Z dniem 30 maja br. przestaje obowiązywać limit uczestników zgromadzeń liturgicznych (obowiązkowe pozostaje zakrywanie twarzy maseczką przez uczestników liturgii według dotychczasowych zasad oraz zachowanie bezpiecznego dystansu). Zniesienie liczby uczestników dotyczy także pogrzebów.

Należy zachować dotychczas nakazane zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny, jak również zasady dotyczące udzielania Komunii Świętej i sprawowania sakramentu pokuty. Celebrans lub proboszcz podczas każdej liturgii winien wyraźnie zapowiedzieć porządek dwóch sposobów udzielania Komunii Świętej.

2.  Dyspensa

Do niedzieli 31 maja br. obowiązuje ogólna dyspensa od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej udzielona wiernym Archidiecezji Poznańskiej oraz pozostałym wiernym przebywającym na terenie Archidiecezji Poznańskiej.

Od niedzieli 7 czerwca obowiązywać będzie już tylko dyspensa dla:

    a. osób w podeszłym wieku i kobiet w stanie błogosławionym,
    b. osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),
    c. osób, które czują wielką obawę przed zarażeniem.

Zachęcam usilnie wiernych do udziału w Mszach Świętych oraz do korzystania z sakramentu pokuty.

3.  Czas Komunii wielkanocnej

Przedłużam czas Komunii wielkanocnej w Archidiecezji Poznańskiej do Święta Podwyższenia Krzyża Świętego, tj. do dnia 14 września 2020 roku. Przyjęcie Komunii św. wielkanocnej w naznaczonym terminie należy do podstawowych obowiązków katolika. Zachęcam gorąco Archidiecezjan, którzy jeszcze tego nie uczynili, aby z żywą wiarą i żarliwą skruchą przystąpili do sakramentu pokuty i duchowo odnowieni przyjęli Chrystusa w Komunii św. Kapłanów proszę o stworzenie szerokich możliwości przystąpienia do spowiedzi.

4. dalszy ciąg Dekretu czytaj na stronie Archidiecezji

Transmisje Mszy świętych z Sanktuarium

Można już uczestniczyć duchowo we Mszach świętych odprawianych w naszym Sanktuarium Pan z Wami - i z duchem Twoim.

Dzięki staraniom Pana Arkadiusza, transmisje pojawiają się na odświeżonym Facebooku parafialnym.

Zapraszamy!


 

 

Słowo na Wielki Tydzień


 

 

1 % dla naszego Adrianka

Nasza pomoc potrzebna aby kontynuować dalszą rehabilitację dziecka. Potrzebny zakres rehabilitacji znacznie przekracza możliwości jednej rodziny. Tylko Rodzina Parafialna jest w stanie to unieść. Pomóżmy Adriankowi! >>> Szczegóły tutaj <<<


 

 

Odpust dla wiernych chorych na CoVID-19, oraz troszczących się o nich.

Penitencjaria Apostolska na mocy uprawnień udzielonych jej przez Ojca Świętego postanowiła o udzieleniu odpustu wiernym dotkniętym chorobą CoVID-19, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób, także w modlitwie o nich się troszczą - czytamy w dekrecie opublikowanym dziś w Watykanie.

Najwyższy trybunał kościelny w sprawach wewnętrznych postanowił, że odpust zupełny udzielany jest wiernym dotkniętym przez koronawirusa, poddanym reżimowi kwarantanny w szpitalach lub we własnych domach.

Pod jakimi warunkami udzielony jest odpust?

Muszą oni wykluczyć wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, łącząc się duchowo za pośrednictwem mediów z celebracją Mszy Świętej, odmawianiem Różańca Świętego, praktyką Drogi Krzyżowej lub innymi formami pobożności, albo przynajmniej odmówią Wyznanie Wiary, Ojcze nasz i pobożne wezwanie do Najświętszej Maryi Panny. Mają też ofiarowywać tę próbę duchową w duchu wiary i miłości względem braci, pragnąc wypełnić warunki zwyczajne (spowiedź sakramentalną, Komunię eucharystyczną i modlitwy zgodnie z intencjami Ojca Świętego), tak szybko, jak będzie to możliwe.

Zaznaczono, że pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin chorych i ci, którzy narażając się na zarażenie, pomagają pacjentom z koronawirusem otrzymają ten sam dar odpustu zupełnego na tych samych warunkach.

Penitencjaria Apostolska udziela także odpustu osobom nawiedzającym i adorującym Najświętszy Sakrament czy też czytającym Pismo Święte przez co najmniej pół godziny, odmawiającym Różaniec Święty, pobożnie odprawiającym Drogę Krzyżową, albo odmawiającym Koronkę do Bożego Miłosierdzia, aby błagać Boga Wszechmogącego o ustanie epidemii, ulgę dla cierpiących i wieczne zbawienie, dla tych, których Pan Bóg wezwał do siebie.

„Kościół modli się za tych, którzy nie mogą przyjąć sakramentu namaszczenia chorych i wiatyków, powierzając Bożemu miłosierdziu wszystkich i każdego z osobna na mocy komunii świętych i udziela wiernym odpustu zupełnego w chwili śmierci, pod warunkiem, że byli należycie dysponowani i zwykle za życia modlili się” – stwierdza Penitencjaria Apostolska.

Na czym polega i jak uzyskać specjalny odpust zupełny udzielony przez Franciszka na czas epidemii?