Uwaga

Gość Niedzielny o utworzeniu Sanktuarium Świętości Życia

Obszerna relacja z wydarzenia do przeczytania tutaj, a w niej między innymi:

"W ogłoszonym dekrecie ustanawiającym w Poznaniu Sanktuarium Świętości Życia, metropolita podkreślił, że „mając na uwadze dobro duchowe wiernych” kapłanom spowiadającym w sanktuarium udziela upoważnienia do zwalniania z ekskomuniki, w którą wpadają osoby dopuszczające się zabójstwa dzieci poczętych, a nienarodzonych."

... „W te dni chcemy wspólnie dziękować Bogu za wstawiennictwem Maryi przede wszystkim za dar życia, a także prosić o świętość życia i spraw związanych z życiem: o szczęśliwe rozwiązanie dla matek oczekujących narodzenia potomstwa, o upragnione poczęcie dla małżonków, o potrzebne łaski dla rodziców, którzy stracili swoje dzieci, ale i o dar dobrego męża czy żony dla młodych” – wyjaśnia w rozmowie z KAI kustosz sanktuarium ks. Grzegorz Zbączyniak" ...

... „Mamy również nadzieję, że licznie będą nas odwiedzali pielgrzymi i że w naszym sanktuarium będą się polecały przede wszystkim osoby pragnące potomstwa, co już teraz znajduje swoje odzwierciedlenie w zanoszonych tu intencjach” – mówi ks. Zbączyniak, zachęcając do przesyłania intencji, które będą omadlane w sanktuarium także drogą mailową wprost ze strony

Matka Boża z Guadalupe

Dlaczego akurat wizerunek Matki Boskiej tak odległy geograficznie i kulturowo został związany z naszym Sanktuarium? Otóż, jak dowiedzieliśmy się z homilii wygłoszonej przez Arcybiskupa podczas nadania naszemu kościołowi tytułu Sanktuarium Świętości Życia, to Matka Boska z Guadalupe jest Patronką poczętych dzieci.
12 grudnia obchodzimy święto Matki Boskiej z Guadalupe i stąd zwyczaj Mszy świętych odprawianych w intencjach życia w naszym Sanktuarium właśnie 12-stego dnia każdego miesiąca.

matka Boża z Guadalupe w Sanktuarium Świętości Życia w Poznaniu

Drzewko serc

Adwentowe drzewko serc zaowocowało prezentami dla dziewcząt z zaprzyjaźnionego Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Siostry Serafitki.

Wielkie serca w małej parafii!

 

 

Sanktuarium Świętości Życia w parafii pw Zwiastowania Pańskiego

Arcybiskup Stanisław Gądecki ustanowił kościół pw. Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu diecezjalnym Sanktuarium Świętości Życia. Sanktuarium będzie się miało stać ośrodkiem umocnienia wiary, wzrastania w łasce dla wiernych, uwielbienia Boga, pojednania i dziękczynienia.
Uroczyste ogłoszenie dekretu przyznającego tytuł Sanktuarium Świętości Życia nastąpiło 12 grudnia 2012 roku podczas Mszy św., kiedy to Arcybiskup Metropolita Poznański poświęcił wizerunek Matki Bożej z Guadalupe.
"W świątyni będzie można budować sakramentalną jedność z Panem Bogiem i ludźmi poprzez osobiste zaangażowanie i troskę o każde ludzkie życie. Sanktuarium będzie realizować podstawowe zadania związane z ewangelizacją poprzez umożliwienie im uczestnictwa w życiu liturgicznym, zachętę do uzyskania odpustu zupełnego, organizowanie czuwań, dni skupienia, rekolekcji, spotkań formacyjnych, podczas których promować się będzie nauczanie Kościoła na temat świętości ludzkiego życia.
Pielgrzymi będą zapraszani do Sanktuarium Świętości Życia zwłaszcza dwunastego dnia każdego miesiąca na nabożeństwo przed wizerunkiem Matki Bożej z Guadalupe. Wspomnienie liturgiczne Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe przypada właśnie w rocznicę objawień, czyli 12 grudnia."

Fotorelacja na stronie archidiecezji - zobacz

Wiadomości w radiu Watykańskim - posłuchaj: W Poznaniu powstało Sanktuarium Świętości Życia...

Na zdjęciu- odczytanie dekretu ustanawiającego nadanie tytyłu diecezjalnego Sanktuarium Świętości Życia

Z ogłoszeń parafialnych, w niedzielę po ustanowieniu Sanktuarium:

W minioną środę, 12 grudnia ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki ustanowił nasz parafialny kościół Zwiastowania Pańskiego diecezjalnym Sanktuarium Świętości Życia. Pragniemy stać się miejscem nieustannej modlitwy o świętość życia osobistego, małżeńskiego i rodzinnego. Będziemy wspólnie w naszym Sanktuarium budować sakramentalną jedność z Panem Bogiem i ludźmi poprzez osobiste zaangażowanie i troskę o każde ludzkie życie. Dlatego proszę Was Kochani Parafianie o pomoc, o wasze świadectwo wiary i o trwanie na modlitwie, abyśmy otwarci na działanie Pana Boga realizowali Jego wolę w swojej codzienności. Niech pomocą będzie nam Najświętsza Maryja Panna, Patronka Świętości Życia, abyśmy wspólnie z Nią odważnie opowiadali się po stronie życia.

Zmiana szaty witryny parafialnej

Nietrudno zauważyć, że parafialna witryna zmieniła wystrój. Zgodnie z postulatami parafian uzyskała kolor niebieski. Nowa witryna pracuje teraz pod bardziej elastycznym systemem zarządzania treścią niż poprzednia, co pozwoli na łatwiejszy jej rozwój.

Nie wszystko jest już przeniesione na nowa stronę, ale prace trwają, no i zawsze można zerknąć do historii pod ten adres.