Uwaga

Trzy zdania

Przykazania kościelne jasno precyzują, w których dniach zachowujemy post.
Jezus zwraca uwagę również na znaczenie i głębszy sens zachowania postu.
Nadaremno się pości, jeśli braknie miłości - pisze Mirosław R. Kaniecki.

(Mt 9,14-15)
Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą? Jezus im rzekł: Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć.

zaczerpnięte ze stopki

Wskazania na Wielki Post

Wskazania pasterskie dotyczące przepisów postnych w związku z Wielkim Postem   źródło: Archidiecezja Poznańska, Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki

„Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy" (Dz 3,19-21). Wszyscy wierni, każdy na swój sposób, na podstawie prawa Bożego zobowiązani są czynić pokutę. Żeby jednak - przez wspólne zachowanie pokuty - złączyli się między sobą, zostają nakazane dni pokuty, podczas których wierni powinni przeznaczać więcej czasu na modlitwę, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość (por. kan. 1249 KPK). Dniami pokuty w Kościele powszechnym są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu (por. kan. 1250 KPK).

Czytaj więcej...

Odrobina ciepełka podczas zimy - pielgrzymka do Włoch 2012

Na czas zimowych śniegów, mrozów, odwilży i wichrów odrobina wspomnień w relacji Pani Lucyny, która spisała i opatrzyła fotkami sprawozdanie z pielgrzymki do znanych i mniej znanych miejsc świętych we Włoszech: Święty Antoni, św. Franciszek, św Klara, św. Rita, Matka Boska Pompejańska, św. Ojciec Pio, Całun z Manoppello, Cud Eucharystyczny w Lanciano, Święty Domek w Loretto.

W relacji również miejsca, gdzie bywamy od czasu do czasu, tj. Capri i Rimini.

Trochę cierpliwości potrzeba żeby pobrać relację, ponieważ jest dłuuuuuuuga na 7 MB. Pobierz.

Na zdjęciu miejsce spoczynku św. Ojca Pio - w centralnym filarze podtrzymującym kościół w San Giovanni Rotondo.
Więcej zdjęć z pielgrzymki zobacz w galerii.

Święto Ofiarowania Pańskiego

Sobota, 2 lutego - Matki Boskiej Gromnicznej. A także Dzień Życia Konsekrowanego, poświęcony modlitwie za osoby, które poświęciły swoje życie służbie Bogu i ludziom w zakonach i instytutach świeckich.

Msza św. o godz. 18:00

Jaki jest związek Ofiarowania Pana Jezusa z Matka Boską Gromniczną? Czy ktoś jeszcze pamięta, co znaczy iść „do wywodu”? I dlaczego zapalano gromnicę podczas burzy?

Można dowiedzieć się wszystkiego o tradycji najbliższego, sobotniego święta w Czytelni Brewiarza.pl

(Łk 2,22-40)
Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu.

Czytaj więcej...

Podziękowanie za świąteczne prezenty

Dzisiaj Siostry z Domu Pomocy Społecznej odwiedziły nas z podziękowaniem za świąteczny dar serca dla dziewcząt, którymi się Siostry opiekują. Dziewczyny zainscenizowały „Lulajże Jezuniu”, a siostra Sylwia opowiedziała nam o działalności Domu. Pod opieka sióstr znajduje się około 60 dziewcząt, w większości z poważnymi ograniczeniami w zakresie fizycznym i psychicznym. Otoczone miłością sióstr oraz opieką medyczną, dziewczęta uczestniczą w wielu zajęciach usprawniających, malują, rysują, gimnastykują, uczestniczą w zajęciach hydroterapeutycznych, w możliwym dla siebie zakresie współzawodniczą w zajęciach sportowych, w ramach wakacji wyjeżdżają na obozy rehabilitacyjne. Czasami jedynie muzykoterapia jest jedynym sposobem na dotarcie czy kontakt z niektórymi podopiecznymi. Dla większości dziewcząt, Dom Pomocy Społecznej jest ich jedynym prawdziwym domem.

Więcej o siostrach Serafitkach tutaj

 

Film z okazji 50-lecia DPS w Poznaniu – tutaj

 

Dodatkowo możemy pomóc siostrom przeznaczając 1% podatku 

KRS 0000178467

 

 

 

 

Codziennie Słowo i trzy zdania

Wystarczy kliknąć na linki w stopce, aby codziennie uraczyć się nową porcją Słowa - np. dzisiaj, wtorek 22 stycznia:

(Mk 2,23-28)
Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze rzekli do Niego: Patrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno? On im odpowiedział: Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie, i był głodny on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom. I dodał: To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu.

22 stycznia 2013 - Mk 2, 23-28

W filmie Komornik tytułowy bohater bezwzględnie egzekwuje prawo, nie stosuje zasad moralnych, nie uznaje litości.

Jezus przypomina faryzeuszom, że prawo zostało ustanowione do człowieka, dla jego dobra, a nie człowiek dla prawa.

Zarówno prawo, jak i przykazania nie zostały ustanowione po to, by utrudniać życie, ale by służyć rozwojowi człowieka.

Zwiastowanie w obiektywie

W czasie wędrówek bliższych i dalszych, zwiedzając muzea, kościoły, sanktuaria spotykamy sceny Zwiastowania Pańskiego zobrazowane w przeróżny sposób. Sceny zaskakują różnorodnym ujęciem tematu, często są naznaczone wpływami epoki, w której powstały. Sfotografowane utworzyły album "Zwiastowanie w obiektywie" zapraszam do przeglądnięcia.

Osoby, które nadesłały zdjęcia uczestniczą w losowaniu zaproszenia na uroczystą kolację do restauracji FART - zaprasza Pani Katarzyna. Losowanie odbędzie się na początku lutego, w niedzielę po Mszy św. o godz. 10:15.

Dziękuję wszystkim za nadesłane zdjęcia. Powtarzające się zdjęcia nie zostały umieszczone w galerii, jednakże autorzy tych zdjęć także uczestniczą w losowaniu zaproszenia.