Uwaga

Nabożeństwo w intencji rodzin i małżeństw
jest odprawiane w Sanktuarium Świętości Życia
w każdą sobotę po Mszy świętej o godzinie 18:00

Na rozpoczęcie: Pieśń maryjna

Boże Ojcze Wszechmogący, wspólnie z Matką Bożą z Guadalupe, patronką i obrończynią świętości życia, zanosimy do Ciebie nasze modlitewne wołanie w intencji wszystkich rodzin i małżeństw, prosząc dla nich o wzajemną miłość i potrzebne łaski a także prosimy o (przedstawiamy swoje intencje)

Rozważając pierwszą tajemnicę radosną Zwiastowanie Pańskie uczymy się od Matki Najświętszej postawy zaufania i zawierzenia Panu Bogu swojego życia do końca, abyśmy bezpiecznie dotarli do domu Ojca
Dziesiątka różańca
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…
Pod Twoją obronę…

Módlmy się:
Panie Jezu, Źródło i Miłośniku życia, prawdziwie obecny i żywy pośród nas, błagamy Cię w sanktuarium świętości życia:

  • Ożyw w nas szacunek dla każdego rodzącego się ludzkiego życia, błogosław rodziny, uświęcaj małżeństwa, uczyń płodną ich miłość. 
  • Obdarz twórczą miłością rządzących i ekonomistów, aby umieli przewidywać i zapewniać odpowiednie warunki, tak aby młode rodziny mogły ze spokojem otworzyć się na przyjęcie kolejnych dzieci. 
  • Oświecaj światłem Twojego Ducha decyzje parlamentu, aby nasza ojczyzna uznawała i szanowała świętość życia, każdego ludzkiego życia. 
  • Kieruj pracą naukowców i lekarzy, aby nikogo nie zabijano i nikt nie doświadczał niesprawiedliwości.
  • Ucz wszystkich opieki nad sierotami i dziećmi opuszczonymi, aby mogły doświadczyć ciepła Twojej miłości, pocieszenia Twojego Boskiego Serca. Wraz z Maryją, Twoją Matką, kobietą wielkiej wiary, w której łonie przybrałeś naszą ludzką naturę, od Ciebie, który jesteś naszym jedynym i prawdziwym Zbawicielem, oczekujemy siły, aby kochać życie i służyć mu, w nadziei na życie wieczne w Tobie, w jedności z Błogosławioną Trójcą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Na zakończenie Apel Jasnogórski